Als je besluit om van je partner te scheiden heeft dat grote consequenties voor alle betrokken partijen. Ten eerste voor de beide partners. Want die hebben samen toekomstplannen gemaakt en die zien ze nu stranden. Als er een gezamenlijke woning is gekocht moet er besloten worden wat daarmee wordt gedaan. En als er kinderen zijn zullen er afspraken moeten worden gemaakt welke rol beide ouders daarbij gaan spelen. Deze afspraken kunnen het beste met de ondersteuning van scheidingsmediation worden ingevuld. Dan ben je verzekerd van eerlijke afspraken, die aan alle wettelijke eisen voldoen.

Ervaring telt

Scheidingsmediators hebben door hun ervaring begrip voor de situatie waarin de beide partners en hun eventuele kinderen verkeren. Ze kunnen goed omgaan met de emoties die daarbij komen kijken. Als een van de partners van plan is om zijn frustraties over het beëindigen van de relatie door te laten klinken in de afspraken die worden gemaakt, zal de mediator proberen om toch een voor iedereen eerlijke oplossing te bedenken. Als het nodig is kunnen de gesprekken met beide partners afzonderlijk worden gevoerd. Daarmee wordt voorkomen dat ruzies escaleren en gesprekken helemaal onmogelijk worden.

Scheiden zonder wrok

Een voorwaarde voor een zo soepel mogelijke scheiding is, dat beide partners de bereidheid hebben om er samen uit te komen. Hoe beter dat lukt, des te gemakkelijker wordt het om een nieuwe start te maken. Als de beide partners veel wrok hebben en elkaar niets gunnen kun je de scheiding beter voor de rechter uitvechten. Het is dan niet mogelijk om in overleg goede afspraken te maken. In die gevallen laat je alle afspraken door de rechter opstellen. De kosten van een scheiding voor de rechtbank zijn veel hoger dan dat je samen met hulp van een mediator een oplossing bedenkt.